ROC – Drone-up – Drone met piloot inhuren? Bel Drone Up!

RPAS Operator Certificate:

Drone Up is een gecertificeerde onderneming die in het bezit is van een volledige ROC-vergunning, (ROC 110/2020) afgegeven door deInspectie Leefomgeving en Transport (ILT) welke de toezichthouder is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In deze vergunning staan daarnaast nog een aantal speciale ontheffingen opgenomen waaronder het vliegen over bebouwing, maar ook op korte afstand vliegen van bebouwing, voer-en vaartuigen alsmede het vliegen in militair luchtruim.

Er zijn bedrijven welke gebruik maken van een ROC-Light vergunning echter zijn deze heel erg beperkt qua mogelijkheden waaronder nabij/over bebouwing vliegen alsook is het militair luchtruim voor hen verboden gebied.

Een groot gedeelte van Zuid-Nederland valt namelijk onder toezicht van het Ministerie van Defensie.

Drone Up houdt zich aan de regelgeving en let er ook nadrukkelijk op dat de privacy van personen niet geschonden wordt.

Wij beschikken over uitstekend dekkende verzekering. Er zal ingeval van schade nooit een partij zijn die financieel nadeel ondervindt.

Ook wat dat betreft heeft Drone Up zijn zaakjes goed op orde.

over ons roc