EVENEMENTEN / FESTIVITEITEN – Drone-up – Drone met piloot inhuren? Bel Drone Up!

Wat is er mooier om een sportevenement vanuit een totaal andere hoek te bekijken dan alleen langs de kant te staan en de hardlopers/wandelaars enkele seconden voorbij te zien komen?
Camera’s op verschillende plaatsen brengen het geheel al beter in beeld.
Echter een goed overzicht vanuit de lucht met behulp van een drone en professionele camera geeft plotseling een totaal nieuwe beleving voor de aanwezige toeschouwers en organisatoren.

Mooie shots vanuit de lucht van een motorcrosser die een jump maakt is uiteraard voor iedereen leuk om te zien. Maar de volledige beelden vanaf boven bekeken neemt je niet alleen mee alsof je zelf meerijdt, maar is ook voor de motorcrosser of welke andere sporter dan ook een unieke trainingsmethodiek om te kijken waar er nog winst te behalen valt.
Uiteraard kan eendrone ook op andere gebieden een belangrijke meerwaarde hebben.
Denk maar aan (muziek) festivals, andere evenementen of bijvoorbeeld een bruiloft, waarbij een video of enkele foto’s vanuit de lucht een totaal andere dimensie aan de festiviteiten kunnen geven.

Met de apparatuur die Drone Up gebruikt kunnen opgenomen beelden door middel van “live-streaming” worden uitgezonden via internet of op een groot scherm aan het publiek live in beeld worden gebracht.

Uiteraard wilt Drone Up de samenwerking aangaan met externe partners mochten er speciale wensen zijn bij de verzoeker zoals bijvoorbeeld in het geval van “video-broadcasting”.
Wat buiten kijf staat is dat geldende regels in acht worden genomen en de veiligheid van de deelnemers, publiek en het personeel van Drone Up altijd gewaarborgd dient te zijn.
Als dat niet mogelijk is zullen wij dan ook “nee” verkopen. Uiteraard zullen we in dat geval wel graag met u meedenken over andere mogelijkheden om het gewenste doel te bereiken.

Er wordt weleens vergeten dat een drone ook een onderdeel kan zijn om een vollediger beeld van de veiligheidssituatie te krijgen. U kunt ook een beroep doen op Drone Up voor bijvoorbeeld het in beeld brengen van een mensenmassa of een zoektocht naar een vermist persoon. Drone Up zal zich in de laatstgenoemde taak verder specialiseren en daarvoor de nodige investeringen doen.